भिडियोको रूपमा हाम्रो कार्य प्रक्रिया

थारु आयोगको बारेमा राम्ररी जान्नुहोस् र थारु समुदायको लागि अझ राम्रो गर्न मद्दत गर्नुहोस्।

सम्पर्कमा आउनुहोस्

आज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्