माननीय अध्यक्षज्यूद्वारा डा. राजन पाण्डेज्यूलाई सम्मानपत्र वितरण गर्दै