प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन २०७५/२०७६

थारु आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ ।

फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्: यहाँ क्लिक गर्नुहोस्