चौथो वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/०७९

थारु आयोगले चौथो वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/७९ प्रस्तुत गरेको छ । 

 

यहाँ डाउनलोड गर्नुहोस्: यहाँ क्लिक गर्नुहोस्