सम्पर्क ठेगाना

 

थारु आयोग

अनामनगर, काठमाडौं महानगरपालिका-२९, नेपाल
टेलिफोन: +९७७-०१-५७०५११८/५७०५११९
Toll Free no. 1660-01-57-000
इमेल: info@tharucommission.gov.np
वेब:  www.tharucommission.gov.np

COPYRIGHT@ Powered By IT HOME