दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/०७७

थारू आयोगले दोस्रो वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/७७ प्रस्तुत गरेको छ ।

फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्: यहाँ क्लिक गर्नुहोस्